בתי מלון באילת

תנאי השימוש באתר בתי מלון באילת


  • השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, ומהוה הסכמה מצדך לתנאים אלה.
  • במאמרים, בתמונות ובהמלצות המפורסמות באתר "בתי מלון באילת" (http://www.hotelsineilat.net) אין משום המלצה או חוות דעת, וקבלת החלטה כלשהי על סמך המידע המצוי באתר הוא על אחריות המשתמש באתר בלבד.
  • מערכת "בתי מלון באילת" תנקוט בכל הצעדים הסבירים על מנת לספק מידע מהימן ואיכותי במאמרים שבאתר. יחד עם זאת ייתכנו מצבים שבו ייפלו שגיאות וטעיות אנוש שלא במזיד בתוכן האתר; במקרה שכזה מתחייבת הנהלת האתר לבדוק, לתקן או להסיר המידע שגוי בהתאם לבקשה של בעל העניין.
  • בפרסום המלצות באתר (באם תפתח האופציה לרשום המלצות) אין להשתמש בשפה פוגענית או גזענית ולקיים הוראות כל דין.
  • מערכת אתר "בתי מלון באילת" שומרת את הזכות לאשר או שלא לאשר כל המלצה בהתאם לרצונה ולמערכת שיקוליה המוחלט ללא מסירת דין וחשבון על סיבת אישור או אי אישור המלצה למאמר.
  • מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות כל הדפים וההמלצות המופעים באתר הינם קניינה של הנהלת האתר. אין להעתיק או לפרסם מידע מתוך האתר ללא הסכמה מפורשת של הנהלת האתר.
  • הנהלת האתר רשאית בכל עת להכניס שינוים בהסכם זה או באתר עצמו.
  • הסכם זה מוסדר על פי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים כי בכל מחלוקת כלשהי תחול סמכות השיפוט של בית המשפט באילת.